Stres med zaposlenimi, menedžerji in vodstvenimi kadri

S stresom se srečujejo tako zaposleni, kot tudi menedžerji in vodje. Vzrokov za nastanek stresa na delovnem mestu je ravno toliko, kot je zaposlenih in kombinacij odnosov med njimi. To pomeni, da je tudi stresnih situacij na delovnem mestu neskončno. Razlikujejo se od zaposlenega do zaposlenega, upoštevajoč predvsem njegovo vlogo ter pozicijo v podjetju.

Stresorje v delovnem okolju lahko razdelimo v tri skupine. Prva skupina vsebuje upravljalno-organizacijske,druga  fizične in tretja psihično-socialne stresorje. Upravljalni stresorji se nanašajo na stres, ki izvira iz organizacijsko upravljavskih nalog. Mednje sodijo delovne zahteve, ki so eden izmed najpogostejših stresorjev. Delodajalci običajno zahtevajo več, kot so zaposleni zmožni narediti. Neusklajenost med zahtevami  dela  in  individualnimi  sposobnostmi  zaposlenega  lahko predstavlja velik napor za zaposlene in s tem trajen vir stresa. Prav tako so lahko majhne ali prevelike zahteve glede na individualno sposobnost zaposlenega frustrirajoče in pri zaposlenih vzbujajo nezadovoljstvo. Menedžerji so seveda tudi pod stresom, saj s strani vodstva dobijo jasne kriterije, kaj zaposleni morajo doseči, vodstvo podjetja pa ima močno odgovornost, da sledi trendom trga in skrbi za likvidnost podjetja. Tako je krog sklenjen in vsi so na nek način pod določenim pritiskom nalog ter odgovornosti, ki jih morajo uspešno opraviti za dobrobit podjetja.  Naslednji močan stresor je časovna omejenost, ki se pojavi, kadar so redki odmori, prenatrpan urnik, nadure, izmenično delo in razne druge motnje. Vse to so dejavniki, ki na vplivajo stresno tako na zaposlene kot tudi na menedžerje in vodstvo (Težan, 2002). Kadar opis delovnih nalog ni dovolj jasen in je delo slabo organizirano je lahko to za zaposlene zelo močan izvor stresa. Zaposleni mnogokrat ne vedo, kaj se od njih pričakuje. Za dobro opravljeno delo ni nagrad ali priznanj, kar povzroča nezadovoljstvo. Delo ni spodbudno in ne nudi osebnega razvoja. Zelo pomembno na delovnem mestu je tudi delovno ozračje. Za oslabljeno socialno okolje je značilno pomanjkanje podpore zaposlenih in organizacije ter slaba medsebojna komunikacija. Menedžerji in vodstvo velikokrat občutijo pritisk zaposlenih, ki želijo ustvariti zanje bolj ugodne in delavcu prijazne razmere za delo, kar lahko pri njih prav tako povzroči negativen stres. Naslednji izmed dejavnikov za nastanek stresa na delovnem mestu se imenuje dejavnik sodelovanja/nadzora. Kadar imajo zaposleni veliko odgovornost, pooblastil, pristojnosti pri odločanju pa zelo malo, je to lahko močan izvor stresa. Izobraženi kader pričakuje, da bo imel določeno odgovornost v okviru razumnih meja in da se bo lahko samostojno odločal, kako opraviti posamezne naloge. Prav tako je pomembno, da zaposleni od svojih nadrejenih dobijo povratno informacijo. Po eni strani naj bi delo omogočalo svobodno odločanje in določeno stopnjo avtonomije, po drugi strani pa se ponekod pojavlja prevelika odgovornost zaposlenih, kar prav tako vodi k stresu (Selič, 1999).

Druga skupina stresorjev se imenuje fizični stresorji. Človek zaznava svet okoli sebe s čutili. Kadar so fizični pogoji neprimerni ali celo nevarni, lahko vplivajo na razvoj mnogih bolezni in delujejo kot stresni dejavniki. Mednje  uvrščamo:  hrup,  vibracije,  prah,  nevarne  snovi,  svetlobo  in  neugodno toplotno okolje.

Tretja skupina stresorjev pa vsebuje psihološko-socialne stresorje. Količina stresa na delu ni odvisna le od delovnih razmer, temveč tudi od narave dela. Nekateri poklici so že po definiciji bolj stresni. Obstaja večja verjetnost, da stresnim obremenitvam podležejo zaposleni, ki ves čas sodelujejo z ljudmi: policisti, pazniki, zdravstveni delavci, piloti, novinarji. Moramo pa se zavedati, da k stresnosti posameznega poklica največ pripomore posameznik sam in ne le delovno okolje. Nekateri ljudje so v stresu vsakič, ko so pri delu v neposrednem stiku z ljudmi, saj osebne komunikacije s strankami ne dojemajo kot sprostitev in zabavo (Novak, 2004).

Brez komentarjev

Dodaj komentar

Komentarje lahko dodajajo samo registrirani uporabniki. Prijavi se ali registriraj.