Članki

Stres med zaposlenimi, menedžerji in vodstvenimi kadri

S stresom se srečujejo tako zaposleni, kot tudi menedžerji in vodje. Vzrokov za nastanek stresa na delovnem mestu je ravno toliko, kot je zaposlenih in kombinacij odnosov med njimi.

Stres, naš vsakdanji sopotnik

Stres je v zadnjem času zelo pogosto uporabljena beseda in obvladanje stresa iskana sposobnost v našem življenju. Vendar kako si pomagati? Kaj je sploh stres in ali je vedno le negativen? Je normalno, da se snajdemo v stresnih situacijah?

Vloga zaznavanja v športu

Članek opisuje pomembnost zaznavanja v športu in kako procesi zaznavanja potekajo nezavedno ter izven ponavadi izven naše kontrole.

Kaj je ekstremno?

Kdo so ekstremni ljudje in kaj jih vleče, da počnejo stvari o katerih nekateri niti pomislijo ne? Zakaj nekdo skoči iz letala in vriskajoč čaka do zadnjega, da potegne malo vrvico na kateri visi njegovo življenje?

Koncentracija na štartu da ali ne?

Kako najbolje nastopiti? Pomembno je, kako se športnik pripravi na nastop. Veliko športnikov in trenerjev pa pri pred startni pripravi dela napake! Potrebno se je umiriti in osredotočiti le na nalogo. Potrebno je poznati stanje, v katerem športnik deluje.

nazajnaprej