Psihologija-Kaj delamo? : Diagnostika - raziskave in ankete

Diagnostika - raziskave in ankete

Dobrodošli tisti, ki se zavedate, da je dobra diagnostika prvi korak k učinkovitim ukrepom pri reševanju težav na delovnem mestu in pri oblikovanju kvalitetnih pogojev za delo. Podjetja, ki se zavedajo, da je dobro počutje njihovih zaposlenih lahko ključ do boljših poslovnih rezultatov, bodo hitreje in bolj dolgoročno napredovala.

V našem podjetju se zavedamo, da je kvalitetna diagnostika velik del uspeha pri ugotavljanju dejavnikov, ki vplivajo na produktivnost zaposlenih ter pri odkrivanju problematike na področju stresa, organizacijske klime, organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih.

Zato smo že veliko podjetjem pomagali, da ugotovijo izvor njihovih težav ali rezerv, ki jih imajo pri oblikovanju optimalnega delovnega okolja. To smo dosegali s strokovno izbiro standardiziranih vprašalnikov, s podrobno analizo dejavnikov in pripravo ukrepov za izboljšanje ugotovljenega stanja.

Torej predvsem stres, organizacijska klima, motivacija in zadovoljstvo zaposlenih so med seboj povezani dejavniki uspešnosti organizacije in zato je pomembno, da jih želite diagnosticirati ter pripraviti ukrepe za povečanje učinkovitosti delovne uspešnosti!