Psihologija podjetja

V izobraževanjih namenjenih podjetjem bomo obravnavali različne tehnike soočanja in obvladovanja stresa pri delu, kako prepoznamo simptome stresa, učili se bomo vodstvenih sposobnosti, povezovanja med zaposlenimi in kako ustvariti učinkovit delovni tim. Zelo pomembno je, da vsi zaposleni v podjetju ustvarjajo pozitivne medsebojne odnose in skrbijo za učinkovito in zdravo delovno klimo. Znanja za tako ravnanje, pa si lahko pridobijo prav na zgoraj omenjenih delavnicah.

Delavnice in predavanja, ki so na voljo zaposlenim, vodstvenemu kadru ali menedžmentu so:

OBVLADAJMO STRES, DA NE BO STRES OBVLADAL NAS!

Na delavnici  bomo govorili:

 • kaj je stres in kakšne so njegove značilnosti
 • ali je res stres vedno negativen
 • kdaj stres lahko vodi do izgorelosti in kako resna bolezen je izgorelost ali bourn  out sindrom
 • kaj vse lahko in moramo narediti, da bomo obvladali stres
 • praktične vaje sproščanja, predstavljanja in samogovora

 Delavnica poteka na temo obvladovanja stresnih situacij in učenja tehnik za optimalno delovnje v stresnih razmerah.

Ciljna skupina: zaposleni, vodstven kader
Metoda dela: delavnica
Čas izvedbe: približno eno uro in pol, lahko pa tudi dalj po dogovoru
Število udeležencev: do 50 oz. po dogovoru


KAKO KOMUNICIRATI V KONFLIKTIH

Na delavnici bomo govorili:

 • kako naj poteka uspešna komunikacija med zaposlenimi
 • kako zgleda neuspešna komunikacija med zaposlenimi
 • različni komunikacijski kanali po transakcijski teoriji
 • učenje učinkovite komunikacije
 • kako ravnati v konfliktnih situacijah
 • zakaj prihaja do konfliktov

 Delavnica poteka na temo učenja tehnik za izboljšanje komunikacije.

Ciljna skupina: zaposleni, vodstven kader
Metoda dela: delavnica
Čas izvedbe: približno eno uro in pol, lahko pa tudi dalj po dogovoru
Število udeležencev: do 50 oz. po dogovoru


UČENJE UČINKOVITEGA VODENJA ZAPOSLENIH

Na predavanju bomo govorili:

 • o stilih vodenja
 • kateri stili vodenja so učinkoviti in na katerih nivojih
 • kako naj poteka vodenje zaposlenih
 • o napačnih predstavah stare šole šefov, ki vodijo predvsem iz pozicije moči

 Delavnica poteka na temo učenja učinkovitih pristopov vodenja.

Ciljna skupina: vodstven kader
Metoda dela: delavnica
Čas izvedbe: od kratke različice uro in pol do daljših, ki trajajo do 10 ur
Število udeležencev: do 20 oz. po dogovoru


KAKO PREPOZNATI IN USTAVITI MOBING V PODJETJU?

Na delavnici bomo govorili:

 • Kaj je mobing  
 • Katere vrste in oblike mobinga poznamo
 • Kako prepoznamo mobing
 • Kako poteka razvoj mobinga
 • O pravni ureditvi tega področja
 • O ukrepih za reševanje mobinga pri zaposlenih

Ciljna skupina: zaposleni, vodstven kader
Metoda dela: delavnica
Čas izvedbe: približno eno uro in pol, lahko pa tudi dalj po dogovoru
Število udeležencev: do 50 oz. po dogovoru


KAKO IZBOLJŠATI MODOSEBNE ODNOSE V PODJETJU?

Na delavnici bomo govorili:

 • Kako potekajo medosebni odnosi  (praktični primer skozi  igro Pastir in ovce)
 • Zakaj se vedno bolj pogosto dogaja, da so medosebni odnosi v podjetju na nizkem nivoju
 • O odnosu med specialisti in individualisti
 • Kaj pomeni osebnostna odgovornost in kakšna je njena povezava s poklicno odgovornostjo
 • Kaj lahko in mora narediti podjetje ter zaposleni, da bodo medosebni odnosi dvignili učinkovitost

Ciljna skupina: zaposleni, vodstven kader
Metoda dela: delavnica
Čas izvedbe: približno eno uro in pol, lahko pa tudi dalj po dogovoru
Število udeležencev: do 50 oz. po dogovoru

 

BI ŽELELI ZMANJŠATI BOLNIŠKE ODSOTNOSTI V PODJETJU?

Delavnica je namenjena vodjem in kadrovski službi v podjetjih, kjer želijo uvesti program obvladovanja bolniških odsotnosti ter udeležence usposablja za primernejše načine ravnanja z zapo­slenimi, ki so se vrnili z bolezenske odsotnosti z dela.

Kratek povzetek: 

 • Predstavitev pojava in povezava z prezentizmom
 • Glavni vzroki za pojav absentizma in prezentizma
 • Stroški absentizma in prezentizma
 • Strategije in programi za zmanjševanje absentizma in prezentizma
 • Rezultati programov

Ciljna skupina: zaposleni, vodstven kader
Metoda dela: delavnica
Čas izvedbe: približno eno uro in pol, lahko pa tudi dalj po dogovoru
Število udeležencev: do 50 oz. po dogovoru

 

NAUČITE SE UČINKOVITO SPROSTITI!

Na delavnici se boste lahko naučili tehnik ob­vladovanja stresa. To so predvsem:

 • tehnike sproščanja,
 • vizualizacije,
 • avtosugestije,
 • progresivno mišične relaksacije in
 • kontrole čustev.

S temi znanji se boste kasneje bolje spopadali s stresom in ga bolj učinkovito obvladovali. Postali boste bolj mirni v stresnih situacijah ter bolj učinkoviti na delovnem mestu in v življenju nasploh.      

Ciljna skupina: zaposleni, vodstveni kadri
Čas izvedbe: 2 uri ali po dogovoru


IZGOREVANJE LAHKO DOLETI TUDI VAS

Na predavanju bomo govorili:

 • Kaj je izgorelost in kako nastane
 • Ponavadi mislimo, da se nam to ne more zgoditi, potem pa je lahko prepozno za ukrepe
 • Stopnje izgorelosti in končni bourn out sindrom
 • Kako prepoznamo in se zaščitimo pred izgorelostjo

Ciljna skupina: zaposleni, vodstven kader
Čas izvedbe: približno eno uro in pol, lahko pa tudi dalj po dogovoru


KAKO SE MOTIVIRATI ZA UČINKOVITOST PRI DELU

Na delavnici bomo govorili:

 • Kaj je motivacija in kako jo lahko dvignemo na bolj učinkovito raven
 • Zakaj velikokrat nimamo volje
 • Od česa je motivacija najbolj odvisna in kako si moramo postavljati cilje
 • Kako zaposlene motivirati za večjo učinkovitost

Ciljna skupina: zaposleni, vodstven kader
Čas izvedbe: približno eno uro in pol, lahko pa tudi dalj po dogovoru


KAKO OSEBNOSTNO ZRASTI

Na delavnici z naslovom, Kako osebnostno zrasti, bodo teme vezane na učenje načinov in strategij, ki so potrebni za osebnostno rast vsakega posameznika. Vsebina delavnice bo naslednja: 

 • Kaj je osnovna sposobnost, ki se jo moramo naučiti, da smo sposobni osebnostno rasti (podkrepljeno na razlagi lateralnega načina mišljenja).
 • Kako začeti in se odločiti osebnostno rasti (zelo zanimiva znanstvena in strokovna primerjava z nastankom vesolja).
 • Strategije in  spretnosti za uspešno osebnostno rast:
 • kako prevzemati odgovornost nase,
 • strategije za uspešno spreminjanje obstoječih vzorcev delovanja,
 • kako ukrepati, da pričnemo voditi svoje življenje,
 • kako povečati svojo motivacijo in učinkovitost po Parentovem načelu.
 • Učenje in prepoznavanje pomena samospoštovanja.
 • Prepoznavanje stresnih situacij in učenje tehnik za premagovanje težavnih situacij.
 • Pomen medsebojnih odnosov in komunikacije na temelju Schindlerjeve sheme dinamike skupine, Transakcijske analize in Tuckmanovega modela delovanja skupine.

Vsebino delavnice bomo obravnavali skozi diskusijo, različne vaje, igre, aktivnosti in predavanje. Vse aktivnosti bodo potekale na zanimiv in dinamičen način.

Ciljna skupina: zaposleni, vodstven kader
Čas izvedbe: do 6 šolskih ur


PROGRAMI AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE TIMSKEGA DELA

Pri dvigu učinkovitosti delovnega tima je zelo pomembno timsko delo. Prav tako dober timski duh in pozitivna klima pomagajo zaposlenim pri večji učinkovitosti ter zmanjšanju psihosocialnih tveganj. Velikokrat se zaposleni ne zavedajo, da na delovno mesto prinašajo tudi osebnostno odgovornost, torej odgovornost, kako se bodo vedli, na kak način komunicirali in se podpirali med seboj. Zato v tovrstnih aktivnostih vplivamo na skupinski duh, na zavedanje vsakega posameznega zaposlenega, da s svojim pristopom vpliva na skupino in da ni dovolj, da je samo strokovnjak na svojem delovnem mestu, temveč, da mora skrbeti tudi za učinkovite delovne medsebojne odnose.

Aktivnosti se nanašajo na:

³  Delavnice in predavanja na teme skupinske dinamike in učinkovitosti

³  Postavitev modela CNS (CNS- cilji, nagrade, sankcije) za dvig skupinske motivacije

³  Team building programe

Delavnice in predavanja na teme skupinske dinamike in učinkovitosti

Delavnice so namenjene spoznavanju procesov v skupini in predvsem zavedanju, da lahko dobri medosebni odnosi zelo pripomorejo k dobremu počutju zaposlenih ter posledično k dvigu učinkovitosti v organizaciji. Kratka vsebina delavnic:

³  Kako potekajo medosebni odnosi  

³  Zakaj se vedno bolj pogosto dogaja, da so medosebni odnosi v podjetju na nizkem nivoju

³  O odnosu med specialisti in individualisti

³  Kaj pomeni osebnostna odgovornost in kakšna je njena povezava s poklicno odgovornostjo

³  Kaj lahko in mora narediti podjetje ter zaposleni, da bodo medosebni odnosi dvignili učinkovitost


Priprava motivacijskega CNS modela za dvig skupinske motivacije

CNS model pomeni, da je v sklopu dvigovanja notranje motivacije zaposlenih pripravljen tudi model, ki določa ustrezno in strokovno postavljene cilje, nagrade in sankcije. Zelo pomembno pri vodenju zaposlenih je, da so nagrajeni za dobro delo in za spoštovanje vrednot, ki ste jih zastavili v podjetju (skupaj in v sodelovanju z vašimi zaposlenimi). Ljudi je potrebno motivirati tudi z nagradami, ki spodbujajo predvsem notranjo motivacijo in ne le z denarjem. Seveda pa za dobro delovanje sistema potrebujete strokoven model ustreznih nagrad in sankcij, ki dialektično pomaga razvijati notranjo in zunanjo motivacijo zaposlenih.