Psihologija športa

V delavnicah namenjenih trenerjem in športnikom pa bomo delali predvsem v smeri izboljšanja športnikovih psihičnih sposobnosti in kako naj trener organizira treninge, kako naj deluje v povezavi s športniki ali celotnim timom.

Trenerji se velikokrat premalo zavedajo, koliko lahko izboljšajo športnikov nastop s učinkovitim in ustreznim pristopom!

Predavanja in delavnice, ki so na voljo trenerjem, športnikom ali staršem:

JE LAHKO MENTALNA PRIPRAVA ZADNJI KAMEN V MOZAIKU?

       Na delavnici bomo govorili o:

 • Predstavitev mentalne priprave
 • Zakaj je mentalni trening pomemben
 • Katere psihične sposobnosti je potrebno trenirati
 • Spoznavanje tehnike globoke osredotočenosti
 • Predstavitev mentalnih treningov
 • Spoznavanje pomena optimalnega stanja nastopanja
 • Kako do optimalnega stanja

Ciljna skupina: trenerji, športniki
Metode dela: Predavanje in diskusija
Čas izvedbe: od 45 minut do 90 minut
Število udeležencev: po dogovoru


ZNATE DOVOLJ DOBRO KOMUNICIRATI S ŠPORTNIKOM?

  Na delavnici bomo govorili o:

 • Osnove komunikacije
 • Kako je potrebno komunicirati s športnikom
 • Spoznavanje učinkovite komunikacije na treningih
 • Spoznavanje učinkovite komunikacije na tekmovanjih
 • Vpliv ustrezne komunikacije pri doseganju vrhunskih rezultatov

Ciljna skupina: trenerji, športniki
Metode dela: Predavanje in delavnica, delo v manjših skupinah.
Čas izvedbe: od 45 minut do 90 minut
Število udeležencev: po dogovoru


KAKO NAJ UČINKOVITO VODI TRENER

       Na delavnici bomo govorili o:

 • Kako učinkovito voditi športnikom
 • Kako se naučiti uspešnega vodenje
 • Spoznavanje različnih načinov vodenja
 • Spoznavanje situacijskega vodenje
 • Učenje pravilnih pristopov k vodenju v različnih tekmovalnih obdobjih

Ciljna skupina: trenerji
Metode dela: delavnica
Čas izvedbe: od 45 minut do 360 minut
Število udeležencev: 20 – 30 ali po dogovoru


KAKO SKUPINO DVIGNITI NA VIŠJI NIVO

       Na delavnici bomo govorili:

 • Spoznavanje skupinske dinamike
 • Faze skupinskega delovanja
 • Kako narediti učinkovit tim
 • Učenje pomena skupinskega treniranja
 • Možnosti pri postavljanju metod treninga glede na poznavanje skupinske dinamike

Ciljna skupina: trenerji
Metode dela: Delavnica
Čas izvedbe: od 45 minut do 180 minut
Število udeležencev: po dogovoru


KAKO UČINKOVITO UČITI ŠPORTNIKA MOTORIČNIH VZORCEV

       Na delavnici bomo govorili o:

 • Spoznavanju načinov učenja
 • Kako zastaviti trening, da se bo športnik čim hitreje učil
 • Napake pri učenju
 • Kako se lahko športnik hitreje nauči tehnike

Ciljna skupina: trenerji, športniki
Metode dela: Delavnica
Čas izvedbe: od 45 minut do 90 minut
Število udeležencev: po dogovoru


POMEN MOTIVACIJE IN PRIČAKOVANJ

       Na delavnici bomo govorili o:

 • Spoznavanje načinov motiviranja
 • Pomen aspiracij
 • Vpliv ciljev na motivacijo
 • Razlikovanje med pozitivno in negativno motivacijo
 • Napotki za učinkovito motiviranje športnikov

Ciljna skupina: trenerji, športniki
Metode dela: Predavanje in diskusija.
Čas izvedbe: od 45 minut do 90 minut
Število udeležencev: po dogovoru
 

VLOGA STARŠEV V ŠPORTU

       Na delavnici bomo govorili o:

 • Problemih vpletanja staršev v šport
 • Kaj morajo vedeti starši o svojem športniku
 • Kako lahko starši vplivajo na otrokov uspeh
 • Kje so meje delovanja staršev v športnem udejstvovanju
 • Kako pomagati športniku otroku ob neuspehih

Ciljna skupina: staršitrenerji, športniki
Metode dela: Predavanje in diskusija.
Čas izvedbe: od 45 minut do 90 minut
Število udeležencev: po dogovoru