Psihologija-Kaj delamo? : Psihološka svetovanja : Svetovanja za podjetja in zaposlene

Svetovanja za podjetja in zaposlene

V podjetju je potrebno uskladiti delovanje med zaposlenimi, njihovimi nadrejenimi ter zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na produktivnost in uspešnost podjetja. Uspešna podjetja se že dolgo časa zavedajo, kako pomembno je vlaganje v dobro počutje, ustrezno vodenje in zdravje zaposlenih. Povezati in uskladiti zaposlene ter jih dobro voditi do sinergijskega momenta, ko vsi sledijo jasnim ciljem in dajejo svoj optimum, je odlika uspešnih podjetij. Mnogo je področij, ki so pomembna za visoko produduktivnost in veliko je rezerv v podjetjih, ki jih le-ta ne upoštevajo dovolj.

Pri svetovanju podjetjem se osredotočamo na najpomembnejša področja:

1. Vodenja in motivacije
2. Obvladovanja stresa
3. Učinkovitega timskega dela
4. Zdravja in dobrega počutja
5. Kadrovanja in pomoči pri iskanju ustreznih zaposlenih 
6. Ostala področja

Za področja vodenja, timskega dela in motiviranja zaposlenih organiziramo predvsem delavnice, predavanja ali team building programe, za področja obvladovanja stresa ter zdravja in dobrega počutja zaposlenih pa izvajamo storitev anonimnega svetovanja, ki poteka v obliki telefonskega in osebnega svetovanja za zaposlene in njihove družinske člane.

Hitro anonimno svetovanje (HAS)

Namen hitrega anonimnega svetovanja je pogovor s strokovnjakom preko  telefona ali osebno, kar omogoča hitro psihološko  pomoč in takojšnja razrešitev težav in stisk zaposlenih. Anonimno svetovanje  je prav tako namenjeno  tudi družinskim članom, saj se zavedamo, da velik odstotek stresa, cca. 24 % (Eurofound, 2009), ki se odraža tudi v delovanju zaposlenih na delovnem mestu, izvira iz družinskega oz. zasebnega okolja. 

Strokovnjak svetovalec je izurjen za hitro in učinkovito pomoč za široko paleto problemov, ki se vežejo na službeno in zasebno življenje zaposlenega. Svetovalec pomaga razjasniti, svetovati in razrešiti težave na področjih:

·         službene problematike in konfliktov pri delu,
·         družinskih problemov,
·         kriznih dogodkov,
·         duševne stiske in primerov psihičnih težav,
·         odvisnosti od tobaka, alkohola ali drugih drog,
·         slabih prehranjevalnih navad,
·         zdravstvenih težav (težave v hrbtenici in ostali mišično kostni problemi).

Svetovalec zagotavlja anonimnost in zaupnost podatkov. Z uporabo anonimnega hitrega svetovanja zaposleni in njihovi družinski člani na hiter in učinkovit način rešijo probleme, kar omogoča, da so pri delu bolj zbrani, se bolje počutijo doma in v službi ter so bolj uspešni in zadovoljni nasploh. Podjetje ima tako bolj zdrave zaposlene, kar povečuje produktivnost na eni strani ter na drugi strani zmanjšuje stroške bolniških odsotnosti (absentizma) in zmanjšane učinkovitosti pri delu (prezentizma).