Podjetja

"Vlaganje v ljudi in v razvoj je osnova vsakega uspešnega podjetja!"

Donald Trump

Mentalni trener sodeluje tudi s podjetji predvsem na področju organizacijske psihologije in poskuša podjetjem pomagati pri zmanjšanju psihosocialnih tveganj. S svetovanji, izobraževanji, delavnica in team buildingi deluje tako na preventivi kot tudi na kurativi.

Podjetja, ki z nami sodelujejo se zavedajo, da je duševno zdravje in dobro počutje zaposlenih izrednega pomena pri obvladovanju stresa, absentizma in tudi prezentizma. Le tako lahko ustvarijo kvalitetne pogoje za delo ter pomagajo zaposlenim, da dajejo svoj optimum.

Spodaj je navedeno nekaj glavnih podjetij, s katerimi smo do sedaj sodelovali ali še sodelujemo.